הליך התפטרות בדין פיטורים

שיתוף ב facebook
Facebook

סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד המועסק במקום עבודה במשך שנה, או עובד עונתי אשר עבד שתי עונות במשך שנתיים, זכאים לקבלת פיצויים במקרה של פיטורים.

לעיתים, קמה זכאות לעובד לקבלת פיצויי פיטורים גם כאשר אותו עובד התפטר. כך לדוגמא קובע סעיף 11 לחוק פיצויי הפיטורים, כי התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות שביחסי העבודה שבהן אין לדרוש מאותו עובד כי ימשיך בעבודתו, דינה כפיטורים.

כך לדוגמא, אי תשלום זכויות סוציאליות מזכה את העובד להתפטר בדין פיטורים. יצוין, כי בטרם יודיע העובד על התפטרותו בדין פיטורים, הפסיקה קבעה 2 שלבים עיקריים אותם העובד צריך לבצע:

על העובד להודיע בכתב למעסיק, כי הינו נדרש לשלם לו את זכויותיו, תוך זמן קצוב, שאם לא כן יאלץ להתפטר בדין פיטורים. מטרת הודעה זו, הינה ליתן הזדמנות למעסיק לתקן את התנהלותו ככל והמעסיק לא תיקן את דרכיו, בזמן שהוקצב, על העובד להודיע בכתב למעסיק על התפטרותו בדין פיטורים.

יובהר, כי בנסיבות של התפטרות בדין פיטורים בנסיבות בהן לא שולמו לעובד זכויותיו הסוציאליות, מעבר לחובת המעסיק לשלם את מלוא זכויות העובד, תחול על המעסיק החובה לשלם לעובד גם את מלוא פיצויי הפיטורים.

למשרדי ניסיון רב בליווי עובד בהליך התפטרות בדין פיטורים ובייצוג בבית הדין בתביעה לקבלת זכויותיו.
משרדי ישמח לסייע בכל פנייה בנושא.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן