כללי זהב להליך פיטורים תקין של עובד

שיתוף ב facebook
Facebook

במקרים רבים מבקש המעסיק לפטר עובד. אך בטרם יעשה כן, על המעסיק חלה חובה לערוך לעובד שיחת שימוע.

שימוע הינו הליך אשר במהלכו, מועלות טענות המעסיק כנגד העובד ומנגד, ניתנת לעובד הזדמנות נאותה לטעון את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו.

הליך פיטורים חוקי ותקין כולל מספר כללים חשובים, אשר ככל ולא יבוצעו ע"י המעסיק, יתכן ותהיה בידי העובד עילה לתביעה בגין פיטורים שלא כדין.

להלן יפורטו הכללים:

הזימון לשימוע

המעסיק נדרש לשלוח לעובד זימון לשיחת שימוע זמן סביר (מספר ימים) טרם מועד השימוע.

על המעסיק לפרט בזימון לשימוע, את מלוא הנימוקים לסיבה בגינה הוא שוקל לפטר את העובד. מומלץ, לפרט את הסיבות לזימון לשימוע, לרבות ציון אירועים ספציפיים ומועדם.

כמו כן, על המעסיק להמציא לעובד את המסמכים הרלבנטיים עליהם הוא מסתמך, ככל וקיימים כאלה.

שיחת השימוע

על המעסיק לערוך תיעוד בכתב של שיחת השימוע (פרוטוקול שימוע), אשר בו ירשמו הדברים שנאמרו ע"י המעסיק וע"י העובד.

במעמד שיחת השימוע על המעסיק ליתן לעובד הזדמנות אמיתית ונאותה להשמיע את טענותיו כנגד כוונת המעסיק לפטרו, ולשקול את דברי העובד ב"לב פתוח ונפש חפצה" ולא בכדי לצאת ידי חובה.

לעובד יש את הזכות להתייצב לשיחת השימוע כאשר הוא מלווה ע"י עורך דינו או נציג מטעמו.

לעובד יש את האפשרות לוותר על שיחת השימוע.

שלב קבלת החלטה בעניינו של העובד

ככל והמעסיק החליט על פיטורי העובד, עליו ליתן לעובד הודעת פיטורים בכתב. מומלץ, כי הודעה זו תכלול גם התייחסות לטענות העובד כפי שהועלו בשיחת השימוע.

יובהר, כי מסירת הודעת פיטורים במעמד שיחת השימוע או זמן קצר לאחר מכן, יש בה כדי להעיד על כך שהמעסיק לא שקל בפתיחות את טענות העובד.

פעמים רבות נופלים פגמים בהליך השימוע, אשר יכולים להפוך את הליך הפיטורים ללא חוקי.

משרדי מייצג עובדים ומעבידים בהליכי פיטורים. משרדי ישמח לייעץ בכל פנייה בנושא.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן